ONS VERHAAL

Lelymare, ons verhaal

De naam Lelymare heeft alles te maken met de geografische ligging en de aard van ons bedrijf. Lelymare verwijst naar Cornelis Lely (1854-1929), de grondlegger van de Zuiderzeewerken en naar wie Lelystad is vernoemd. Lely durfde, als geen ander in zijn tijd, te investeren in een nieuw, sociaal en welvarend Nederland.

De inpoldering van de Zuiderzee bepaalde voor een groot deel onze geschiedenis. Tijdens de tweede wereldoorlog werkten onze beide vaders aan de ontginning van de nieuwe Noordoostpolder. Thuis was er geen of weinig kans om boer te worden en het zware pionierswerk zou worden beloond met een boerderij op de nieuwe grond. De beide familiesporen kwamen samen toen wij, Tjeerd en Miep, besloten om ons leven te delen.

Vanwege uitbreiding van Emmeloord kregen we, als tweede generatie, in 1974 de kans om in de nieuwe Flevopolder bij Lelystad een boerenbedrijf op ‘maagdelijke’ grond te beginnen. Een uitdaging die we graag aannamen. We hebben tot 1996 met veel plezier op ons nieuwe bedrijf geboerd, waarvan de laatste zeven jaar biologisch. Ook zijn onze twee kinderen daar geboren.

In 1996 verruilden we de boerderij voor ons huidige bedrijf aan de Beginweg in Lelystad-Noord, waar we ons te midden van collega biologische boeren meteen op onze plek voelden.
Gaandeweg hebben de agrarische activiteiten nu plaats gemaakt voor onder meer een paardenhouderij, Lelymare Horses, en een logiesvoorziening, Lelymare Logies.

In het logo van Lelymare is in geabstraheerde vorm de Franse lelie te herkennen. Deze bloem is ook te vinden in het wapen van Lelystad en van de provincie Flevoland. De pijl in het logo staat voor richting en beweging en verwijst naar de verschillende activiteiten die op Lelymare plaatsvinden.
De toevoeging ‘mare’ in de naam heeft meerdere betekenissen. Zo is het Latijn voor (voormalige) zee en betekent het ook bericht of verhaal, ons verhaal. En in het Engels is mare een verwijzing naar de paardenhouderij van onze dochter Fenna.

We vertellen je graag meer over de jonge geschiedenis van dit bijzondere gebied.

Tjeerd en Miep


Polderwerkers (1944)

Graanoogst (1984)

Exposure (Antony Gormly, 2010)